ZakatEmas

ZAKAT EMAS & PERAK Syariat mengibaratkan emas dan perak sebagai sesuatu kekayaan alam yang hidup dan berkembang. Oleh itu, pemiliknya wajib membayar zakat apabila cukup syarat-syaratnya. Kadar nisab bagi emas ialah 20 misqal bersamaan kira-kira 85 gram emas. Manakala nisab bagi perak ialah 200 dirham iaitu bersamaan kira-kira 595 gram perak. Wanita yang memakai emas dan perak (tidak melebihi uruf …

Zakat Harta

JENIS – JENIS ZAKAT Merupakan kadar tertentu dari pemilikan harta tertentu melalui syarat-syarat tertentu, yang diambil sebagai cukai kewangan berperaturan dalam Islam. Zakat harta terdiri daripada : Zakat Emas dan PerakZakat Wang SimpananZakat SahamZakat Simpanan KWSPZakat PendapatanZakat Tanam-Tanaman (i.e. padi)Zakat Ternakan (lembu, kambing, biri-biri, unta)Zakat PerniagaanZakat ke atas Harta Rikaz.

Wakaf

Wakaf merupakan salah satu amal jariah yang sangat dituntut oleh agama Islam. ia merupakan amal soleh yang pahalanya tidak akan putus-putus diberikan Allah kepada pewakaf, selama harta atau ain yang diwakafkan itu masih kekal dimanfaatkan. Perkataan “WAKAF” berasal daripada bahasa Arab waqf yang bererti “menghentikan” atau “menahan”. Ertinya, seseorang menghentikan hak milik sesuatu harta dan menahan diri daripada menggunakannya dengan …

SekapurSirih

Selamat Maal Hijrah 1430 dan Tahun Baru Masihi 2009. Alhamdulillah kita telah diizinkan oleh Allah s.w.t untuk melangkah masuk ke tahun baru yang akan menjadi lebaran baru dalam antara perjalanan hidup kita ini. Sudah semestinya banyak peristiwa pahit dan manis yang telah kita lalui sepanjang tahun 2008 yang lalu akan menjadi catatan sejarah dalam hidup kita. Yang baik akan kita …

Wakil-wakil Pemungut

Wakil-wakil Pemungut Untuk kemudahan  pembayaran yang  akan  dibuat oleh penyumbang-penyumbang di seluruh negeri Sarawak, pejabat-pejabat yang disenaraikan di bawah ini telah dilantik oleh Majlis Islam Sarawak sebagai wakil pemungut. i.  semua pejabat cawangan Tabung Baitulmal Sarawak di Jabatan Agama Islam Sarawak; ii. semua Perbendaharaan Negeri Bahagian (Divisional State Treasury) – untuk bayaran di Kuching, Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarikei, Kapit, Kota Samarahan dan …

Zakat Perniagaan

Zakat Perniagaan Perniagaan adalah salah satu usaha yang dikenakan zakat apabila cukup syarat-syaratnya. Apa yang dimaksudkan “perniagaan” ialah satu usaha pertukaran harta untuk mendapatkan harta dengan cara jual beli. Termasuk dalam erti perniagaan ialah sebarang perusahaan yang bernilai untung dan rugi. Manakala zakat perniagaan pula bermaksud zakat yang wajib dikeluarkan dari harta atau barang perniagaan yang dibeli dan dijual dengan …