Zakat Harta

JENIS – JENIS ZAKAT

Merupakan kadar tertentu dari pemilikan harta tertentu melalui syarat-syarat tertentu, yang diambil sebagai cukai kewangan berperaturan dalam Islam. Zakat harta terdiri daripada :

Zakat Emas dan Perak
Zakat Wang Simpanan
Zakat Saham
Zakat Simpanan KWSP
Zakat Pendapatan
Zakat Tanam-Tanaman (i.e. padi)
Zakat Ternakan (lembu, kambing, biri-biri, unta)
Zakat Perniagaan
Zakat ke atas Harta Rikaz.