Sumbangan Wajib

Sumbangan Wajib Tabung Baitulmal Sarawak ditubuh di bawah Ordinan Majlis Islam(Pemerbadanan) (Pindaan) 1984 yang diluluskan oleh DewanUndangan Negeri Sarawak dalam persidangannya pada 18 dan 19Julai, 1984 dan telah dilancarkan secara rasmi pada 5 Disember,1984 bersempena dengan hari keputeraan junjungan kita NabiMuhammad s.a.w. Undang-undang tersebut berkuatkuasa pada 1Januari 1985. Tabung Baitulmal Sarawak ditubuhkan dengan tujuan untukmemaju dan mengukuh kedudukan ekonomi dan …